Analiză și înregistrare

Servicii de analiză și înregistrare

Oferirea de suport tehnic sistematic pentru serviciile de înregistrare a produselor.

1. Studiu analitic preliminar al probelor 5B
2. Caietul de sarcini de redactare
3. Pregătirea standardelor
4. Manual de chimie de producție

Serviciul de analiză și înregistrare

-Instrumente avansate

♦ HPLC/DAD/MS X1
♦ GC/MS X1
♦ HPLC/DAD X2
♦ HPLC/VWD X2
♦ HPLC/RID X1
♦ GC/FID X1
♦ GC/FID/TCD X1
♦ DSC X1

Serviciul de analiză și înregistrare2

Laborator de analize.

Serviciul de analiză și înregistrare3

Laborator de analize.LC-MS

Serviciul de analiză și înregistrare4

Laborator de analize.HPLC